iBETON to strukturalne włókno polimerowe przeznaczone do poprawy wytrzymałośći i właściwości mechanicznych betonu.

Włókna iBETON redukują, a w niektórych przypadkach całkowicie eliminują pęknięcia plastyczne spowodowane skurczem betonu, zwiększając równocześnie wytrzymałość betonu na zginanie, zwiększając plastyczność i odporność na zmęczenie

W przeciwieństwie do tradycyjnych włókien stalowych, włókna iBETON nie ulegają korozji, nie posiadają właściwości magnetycznych i są całkowicie odporne na wszystkie agresywne czynniki chemiczne, ponieważ są chemicznie obojętne.

Włókna te posiadają rzeczywistą funkcję strukturalną, dlatego też mogą efektywnie zastępować stalowe siatki, lub zbrojące włókna stalowe.

Włókna iBETON spełniają wymagania normy EN 14889-2 WE "Włókna do betonu" i uzyskały znak CE przy dozowaniu zaledwie 3,3 kg/m3.

Równomierny rozkład włókien iBETON w betonie pozwala skutecznie zrealizować trójwymiarowość zbrojenia, rozwiązując trudny problem prawidłowego usytuowania metalowych siatek Poza tym, niemetaliczna natura włókien iBETON pozwala wyeliminować wszelkie ryzyka, jakie dla pracowników budowlanych niosą ze sobą włókna czy siatki stalowe.

Włókna iBETON

 • Zwiększają wytrzymałość lekkiego betonu strukturalnego
 • Zmiejszają ryzyko powstania pęknięć w wyniku skurczu plastycznego
 • W optymalny sposób rozprowadzają się w mieszance betonowej
 • Nie wpływają na urabialność betonu
 • Są bezpieczne w stosowaniu i łatwe w dozowaniu do betonu

Zastosowanie

 • Sztywne nawierzchnie betonowe
 • Posadzki poddane dużym obciążeniom lub wysokim obciążeniom dynamicznym
 • Parkingi i pasy startowe
 • Powierzchnie magazynowe
 • Fundamenty
 • Płyty stropowe i podłogowe
 • Wytłaczane metodą ślizgową konstrukcje drogowe (krawężniki, bariery, odpływy)
image image

Pobierz

Deklarację właściwośći użytkowych

image image

Pobierz

Kartę techniczną

Image
Nasze realizacje